ZwrotyZgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wyżej wymienionego terminu.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

  (*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Odstąpienia dokonuje się przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłanie dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, np.:

 • e-mailem, na adres office@m2you.pl,
 • listownie, na adres M2YOU Spółka Jawna, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa

W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu produktu przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu wyżej wymienionych terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

Konsument korzystający z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki). Zobowiązany jest wybrać taki sposób zwrotu, aby produkt dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( oprócz ustępu 8.5 regulaminu sklepu). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Towar powinien być zwrócony wraz z całym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy sprzedaży. W okresie od dnia wydania przesyłki do wysłania zwrotu towaru nie może dojść do mechanicznego uszkodzenia produktów (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie), ponadto nie może wystąpić brak jakiegokolwiek elementu produktu stanowiącego jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Zwracany produkt powinien zostać zapakowany w taki sposób, który zapewni brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie. Zwrot zamówienia należy dokonać na adres: M2YOU Spółka Jawna, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu produktów znajdują się w regulaminie sklepu internetowego, dostępnego na stronie internetowej: http://supertrendy.pl/regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl